Veel Uitstapjes

Steden Zuid-Holland

Op deze pagina staan de verschillende bezienswaardigheden en vooral lokale festivals van de steden in Zuid-Holland. De volgende steden worden op deze pagina beschreven:

  • Den Haag
  • Delft
  • Rotterdam
  • Leiden


Den Haag

In het Haagse gebied woonden al vroeg mensen, lang voordat er sprake was van een dorp met de naam Den Haag. De oudste archeologische vondsten gedaan in de omgeving van het Binnenhof dateren uit circa 3000 v.Chr. Vanouds heeft De Haag geen stadsrechten gehad. Desondanks kreeg het al in de middeleeuwen bestuurlijke instellingen die alleen in steden voorkwamen.  Den Haag kreeg in 1806 van koning Lodewijk Napoleon en in 1810 van keizer Napoleon de eretitel stad.  Echter geeft dit geen rechten meer, omdat het stadrechts in 1798 was afgeschaft.

Geschiedenis

Al zeker sinds circa 1400 telde Den Haag enkele duizenden inwoners, waardoor het in feite eerder een stad dan een dorp was. In Den Haag resideerde tevens het hoogste regeringsorgaan, de Staten-Generaal. Daarnaast zat tevens het stadhouderlijk hof in Den Haag gevestigd.

In 1622 telde Den Haag 16.000 inwoners. In de 17e eeuw werd Den Haag omgeven door grachten, die door stadhouder prins Maurits als aanzet tot volledige vestingwerken waren aangelegd, maar van de geplande echte verdedigingswerken kwam verder niets. Aan het eind van de 18e eeuw was het bevolkingsaantal opgeklommen tot ongeveer 40.000. Dit maakte Den Haag de op twee na grootste nederzetting van Nederland (na Amsterdam en Rotterdam). Omstreeks 1870 zou het aantal van 100.000 worden gehaald, en rond 1900 telde de stad ongeveer 200.000 inwoners.

Den Haag kende ook veel epidemieën, mede veroorzaakt door het gebrek aan hygiëne en dichtbevolkte gebieden. In de 19e eeuw werden de eerste rioleringen aangelegd, en veel grachten overkluisd of gedempt.

Bezienswaardigheden

·         Avenue Culinaire

·         Binnenhof

·         Chinatown

·         Gevangenpoort

·         Grote Kerk

·         Haagse Passage

·         Indisch Monument

·         Kurhaus (Scheveningen)

·         Lange Voorhout

·         Madurodam

·         Mauritshuis

·         Nieuwe Kerk

·         Oude Stadhuis

·         Paleis Noordeinde

·         Ridderzaal

·         Vredespaleis

·         Verschillende hofjes en grachten

·         Beelden aan Zee

·         Escher in het Paleis (gewijd aan graficus Escher)

·         Galerij Prins Willem V

·         Gemeentemuseum Den Haag

·         Gevangenpoort

·         Haags Bus Museum

·         Haags Historisch Museum

·         Haags Openbaar Vervoer Museum

·         Kinderboekenmuseum

·         Louwman Museum

·         Mauritshuis

·         Museon

·         Museum Meermanno-Westreenianum (Museum van het Boek)

·         Museum Mesdag en het Panorama Mesdag

·         Museum voor Communicatie (voorheen Postmuseum)

·         Sarnami huis

 Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Den Haag. Deze worden hieronder genoemd:

·         City-Pier-City Loop (half maart)

·         Koninginnenacht! (nacht van 29 op 30 april)

·         Haags Bevrijdingsfestival (5 mei)

·         Parkpop (juni)

·         Nederlandse Veteranendag (29 juni)

·         Haags UIT Festival (begin september)

·         Beatstad (september)

·         Crossing Border (oktober)

·         De Betovering (half oktober)

·         State-X New Forms (half december)


Delft

Delft is ontstaan aan een gegraven waterloop, de 'Delf'. Het heeft hier ook zijn naam aan te danken, want Delfen betekent graven. Op 15 April 1246 werd Delft stadsrechten verleent. Hierna begonnen de handel op te bloeien.

In de geschiedenis heeft Delft veel meegemaakt, zoals de stadsbrand in 1536,  de moord op Willem van Oranjeen Delftse Donderdag. Dit laatst refereert naar een ramp op 12 oktober 1654 toen een opslagplaats vol buskruit ontplofte en  honderden mensen stierven en vele gebouwen beschadigd raakten.

De oprichting van de Koninklijke Academie (tegenwoordig: Technische Universiteit) in 1842 en het onderzoeksinstituut TNO in 1932, zorgden ervoor dat Delft een centrum van techniek en wetenschap werd.

Bezienswaardigheden

·         Stadhuis van Delft

·         Waag (Delft)

·         Oostpoort, stadspoort uit circa 1400

·         Gemeenlandshuis

·         Meisjeshuis

·         Sint-Barbaraklooster

·         Het Wapen van Savoyen

·         DSRV Laga

·         Koornbeurs, vroegere vleeshal

·         Kruithuis

·         Molslaan 104

·         Molen De Roos

·         Sint-Huybrechtstoren

·         Watertoren Delft

·         Rietveldse Toren

·         Genestetkerk

·         Maria van Jessekerk

·         Nieuwe Kerk met het praalgraf Willem van Oranje en de Grafkelder van Oranje-Nassau

·         Oud Katholieke kerk aan het Bagijnhof

·         Oude Kerk

·         Vredeskerk of Sacramentskerk

·         Zuiderkerk

·         Er zijn in Delft vier hofjes over van de zeven die de stad ooit rijk was. Dit zijn het hofje van Gratie, hofje van Pauw, het Klaeuwshofje, het Hofje van Almonde

Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Delft. Deze worden hieronder genoemd: 

·         Jazz Festival Delft in augustus

·         Taptoe Delft

·         Op het Marktplein is op donderdag een warenmarkt en op de Brabantse Turfmarkt een bloemenmarkt van 09.00 - 17.00 uur. Op zaterdag is er markt op de Brabantse Turfmarkt en de Burgwal.

·         Koopavond in Delft  is op vrijdag!

 
Rotterdam

Rotterdam werd al in 1028 vermeld in verschillende boeken als 'Rotta'. Toen woonden er nog niet zo veel mensen, alleen een paar boeren en vissers. Het Rotterdam van toen was ook niet beschermd tegen water door dijken. Deze waren ook nog niet nodig omdat de waterstand lager was dan tegenwoordig. Echter in 1164 vond er een overstroming plaats en het oude 'Rotta' verdween geheel onder water. Pas nadat er dijken waren neergelegd kon de bevolking terugkeren. Het is dan al ongeveer 1250. De bevolking ging bij deze dam wonen, die door het riviertje de Rotte is gelegd. Zo ontstond uit het oude 'Rotta' Rotterdam. Het kleine dorp aan de Rotte groeide maar langzaam. Eerst woonden er alleen boeren en vissers. Maar voor de vissersschepen waren werven nodig, voor de kleding wevers. Langzaam maar zeker groeide het dorp Rotterdam zo uit tot een stad. In 1340 was Rotterdam zelfs zo groot geworden dat het een echte stad kon zijn. Als stad mocht Rotterdam zich gaan omgeven met vestingwerken zoals grachten, stadsmuren en torens. Die vestingwerken waren op de plaats waar nu de Coolsingel, het Pompenburg, de Goudsesingel, de Groenendaal en de Blaak zich bevinden. Af en toe wordt er daarom nog wel eens een deel van die vestingwerken gevonden. Zoals met de aanleg van de spoortunnel door het centrum. Bij die bouw werden delen van de oude stadsmuur gevonden en een sluis. Burger van Rotterdam was je wanneer je binnen de stadspoorten geboren was. Men noemde de burgers dan poorters. Maar wanneer een burger, een poorter, van een andere stad in Rotterdam kwam wonen, dan moest hij eerst 9 maanden op proef komen. Pas na die 9 maanden kon hij als poorter worden ingeschreven in het poorterboek van Rotterdam. In de middeleeuwen was het geloof in Rotterdam erg belangrijk. Rond 1500 stonden er in Rotterdam maar liefst zes kloosters terwijl er in de hele stad zelf nog maar 1000 houten huizen waren gebouwd. De mensen in die tijd vonden het niet eens veel om maar zes kloosters te hebben. In die tijd was men ook bezig met de bouw van de St. Laurenskerk. De St. Laurenskerk is een van de weinige bouwwerken uit die tijd die nu nog is terug te vinden in het Rotterdamse centrum. Rond het jaar 1600 waren de havens van Rotterdam al een stuk groter dan bij het ontstaan van de stad. Dat was maar goed ook want er werd steeds meer handel gedreven in ons land. In Europa wilde men graag allerlei producten uit Oost-Indië hebben. Terwijl er gezocht werd naar een geschikte vaarweg werden er vaak allerlei landen ontdekt. Een van de ontdekkingsreizigers was Olivier van Noort uit Rotterdam. In drie jaar tijd (van 1598 tot en met 1601) zeilde hij om de wereld. De Rotterdammer was de eerste Nederlander die dat deed. Rotterdam had in 1874 al meer dan 100.000 inwoners. Omdat de industrie maar bleef groeien en de havens steeds meer uitbreidden, waren er echter nog meer mensen nodig. Veel van die mensen kwamen van het platteland. In 1890 waren er al 200.000 inwoners in Rotterdam.  Er werden nieuwe wijken gebouwd buiten het grondgebied van Rotterdam. Binnen de kortste tijd waren ook Delfshaven, Kralingen en Charlois bij Rotterdam getrokken en volgebouwd. Op 14 mei 1940 kwam er op een trieste manier een einde aan de oude binnenstad van Rotterdam. Duitse bommenwerpers vlogen boven de stad en vernietigde de stad Rotterdam volledig. Het bombardement van Rotterdam betekende de overgave van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Sinds 10 mei waren we met Duitsland in oorlog maar door de Duitse bombardementen op Rotterdam werd Nederland op de knieën gedwongen. Of het bombardement nog niet genoeg was werd de Rotterdamse haven in 1945 ook nog volledig vernield door de Duitsers, die zich verslagen moesten terugtrekken.

Na de oorlog gingen de Rotterdammers niet bij de pakken neerzitten. Uit het puin van de Tweede Wereldoorlog herrees een nieuwe stad. Zo groeide Rotterdam van klein middeleeuws dorpje uit tot echte wereldstad met de grootste haven ter wereld.

Bezienswaardigheden

·         Arboretum Trompenburg

·         Museum Boymans-van Beuningen

·         Diergaarde Blijdorp

·         Nederlands Architectuurinstituut

·         Oorlogs- en Verzetsmuseum

·         Euromast

·         Het Wereldmuseum

·         Beeldenroute Westersingel

·         Erasmusbrug

·         De Kuip

·         Kubuswoningen

·         Museumpark

·         St. Laurenskerk

·         Veerhaven

·         Leuvehaven

·         Europoort en Maasvlakte

·         Het Witte Huis

·         Montevideo

 Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Rotterdam. Deze worden hieronder genoemd:

·         Rondvaart Spido, verschillende dagen in het jaar

·         Roparun, eind mei/begin juni

·         North Sea Jazz, in juli

·         Zomercarnaval, eind juli

·         Wereldhavendagen, eerste weekend van september

 

Leiden

De stad ontstond als dijkdorp aan de voet van een kunstmatige heuvel van de Oude en de Nieuwe Rijn. In de oudste vermeldingen, rond het jaar 860, werd het Leithon genoemd. Door haar gunstige ligging ontwikkelde Leithon zich met haar bloeiende lakennijverheid tot een van de grootste steden van Holland. In 1389, toen de bevolking tot ongeveer 4.000 was gegroeid, werd de stad uitgebreid met het stadsdeel tussen Rapenburg (de zuidrand van de stad) en de Witte Singel.

 In 1420 werd Leiden veroverd (de Hoekse en Kabeljauwse twisten) door hertog Jan VI van Beieren. Op 1 maart 1512 stortte de ruim 100 meter hoge toren van de Pieterskerk bij een storm in. De toren, één van de hoogste van Nederland, is nooit meer herbouwd.

 In 1572 koos de stad de zijde van de anti-Spaanse opstand. De Spaanse landvoogd Requesens belegerde in 1574 de stad. Nadat dit succesvol was afgeslagen (in het Leidens ontzet van 3 oktober 1574) kreeg de stad in 1575 met de Universiteit Leiden de eerste universiteit van Nederland. Hiermee sprak stadhouder Willem van Oranje zijn dankbaarheid uit aan Leiden.

Leiden telde voor de belegering van 1574 ongeveer 15.000 inwoners, waarvan tijdens de belegering  ongeveer een derde deel gestorven is, en is in 1622 tot 45.000 inwoners gegroeid en omstreeks 1670 werd zelfs een aantal van tegen de 70.000 bereikt. In de Gouden Eeuw was Leiden, na Amsterdam, de op één na grootste stad van Nederland. De bevolkingsgroei maakte een aanleg van nieuwe grachten en singels noodzakelijk. Het huidige centrum van Leiden, herkenbaar aan het singelpatroon, werd in 1659 voltooid.

In de 18e eeuw raakte de textielnijverheid in verval, door protectionistische maatregelen in Frankrijk en de lonen, die vanwege de kosten van levensonderhoud in Holland relatief hoog moesten zijn. Het gevolg was een daling van het inwonertal van Leiden, dat eind 18e eeuw tot 30.000 was gedaald en omstreeks 1815 een dieptepunt van 27.000 zou bereiken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Leiden zwaar getroffen door geallieerde bombardementen. De omgeving van het station en de Marewijk (tegenwoordig de omgeving van het Schuttersveld en de Schipholweg) werden vrijwel geheel met de grond gelijk gemaakt. Het historische centrum is (gelukkig) gespaard gebleven.

Het huidige Leiden kenmerkt zich vooral als een centrum van wetenschappelijke kennis en nieuwe technologie. Daarnaast speelt ook het toerisme een steeds belangrijkere rol in deze historische museumstad.

Bezienswaardigheden

·         Pieterskerk, de laat-gotische hoofdkerk van Leiden

·         Hooglandse Kerk, de grootste nog in gebruik zijnde (protestanten) kerk van Leiden

·         Marekerk, oudste protestantse kerk van Nederland

·         Burcht van Leiden

·         Hartebrugkerk (ook wel Coeli-kerk genoemd), katholieke kerk

·         Leidse Waag, rijksmonument

·         Rapenburg (gracht) met het Academiegebouw

·         Stadhuis met de breedste renaissancegevel van Nederland

·         Oude Sterrewacht

·         Twee stadspoorten: De Morspoort aan de noordwestzijde en de Zijlpoort aan de noordoostzijde van het centrum

·         Doelenpoort 

·         Leiden – musea

·         Wevershuisjes

·         Rijksmuseum van Oudheden

·         Museum Volkenkunde

·         Naturalis

·         Museum Boerhaave (wetenschapsgeschiedenis)

·         Stedelijk Museum De Lakenhal (beeldende kunst en geschiedenis)

·         Hortus botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland

·         SieboldHuis, de eerste wereldwijde Japan collectie 

Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Leiden. Deze worden hieronder genoemd:

·         Leidse Jazzweek, de week vanaf de derde woensdag van januari.

·         Leidse Draaiorgeldag, tweede weekeinde van mei

·         De Gouden Pet, eerste weekend van juli

·         Lakenfeesten, begin juli

·         Werfpop, in juli

·         Rembrandtfestival, het weekend rond 15 juli (de geboortedag van Rembrandt)

·         EL CID-week, in augustus

·         Rapenburgfestival, het laatste weekeinde van augustus

·         Zomerjam, niet bekend (zomer)

·         Leidens ontzet, op 2 en 3 oktober

·         Ontzettend Leiden, het weekeinde voor 3 oktober

·         Leids Film Festival, het laatste weekend van oktober

·         Dichter Bij Jou; poëziepodium het hele jaar door, strijd om de titel 'Leidse Slamdichter' in oktober en november