Veel Uitstapjes

Steden Zeeland

Op deze pagina staan de verschillende bezienswaardigheden en vooral lokale festivals van de steden in Zeeland. De volgende steden worden op deze pagina beschreven:

 • Middelburg
 • Vlissingen

Middelburg


Middelburg is al voor het midden van de 9e eeuw ontstaan. Rond die tijd bevond zich er een ringwalburg, die als verdediging tegen de Vikingen bedoeld was. Middelburg lag aan de rivier de Arne die tussen 1266 en 1301 werd afgedamd. 

Aanvankelijk was de ten oosten van de stad gelegen zeearm het Sloe nog bevaarbaar. Hierdoor kon Middelburg uitgroeien tot een welvarende handelsstad, waar onder meer veel Fransen en Engelsen kwamen. Tevens had zowel eht VOC als de WOC er een zogeheten `kamer`.  

Rond de 16de en 17eeuw is Middelburg zelfs nog een bisdom geweest. Dit kwam namelijk door de kerkelijke herindeling van de Nederlanden op last van Filips de tweede in 1559. Hierdoor werd Middelburg zetel van een bisschop. 

Middelburg telde rond 1700 ongeveer 30.000 inwoners Middelburg kende net zoals vele Nederlandse steden, tal van oorlogen. Denk hier aan de bezetting door Frankrijk (Napoleon) en later de tweede Wereldoorlog. Vooral tijdens deze laatst oorlog heeft Middelbrug zwaar te lijden gehad. Ruim 600 gebouwen veranderden in puin. 

Het Symbool van het huidige Middelburg is de Adbdij. Deze Abdij heeft een bijna 91 meter hoge toren, grenzend aan de Nieuwe Kerk en de Koorkerk. De Abdij wordt ook wel Lange Jan genoemd.

 Bezienswaardigheden:

 • Het gotische Stadhuis van Middelburg.
 • De abdij van Middelburg met het abdijplein en de Koorkerk en de abdijtoren (Lange Jan) en de Nieuwe Kerk
 • Oostkerk
 • Koepoort
 • Kuiperspoort
 • Kloveniersdoelen
 • Sint Jorisdoelen
 • Zeeuws Museum
 • Museum de Glazenkast
 • Zeeuws Archief
 • Zeeuwse Bibliotheek
 • Centrum Beeldende Kunst

Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Middelburg. Deze worden hieronder genoemd:

 • Jazzfestival, tijdens het pinksterweekend
 • Middelburg Vól-koren, begin juni
 • Braderie in juni
 • Zonnebootrace in juni
 • Brassbandfestival in juni
 • Mosselfeesten, eind juni
 • Smaek van zeeland, eind juni
 • Eerste folkloristische dag in juli
 • Southpark festival in juli
 • Danceparade, eind juni
 • Kermis, tijdens de eerste helft van augustus
 • Tweede folkloristische dag, augustus
 • Nazomerfestival, begin september

 Foto: Stadhuis van Middelburg


Vlissingen

De naam Vlissingen was al in het jaar 620 bekend. Het was toen een vissersgehucht. Pas in 917 was er sprake van de bouw van een dorp. De strategische ligging van Vlissingen wekte vooral de belangstelling van de landsheren. Floris de Vijfde kocht Vlissingen in 1294 en het was zijn opvolger, Willem III, die in 1315 het dorp stadsrechten verleende. Vlissingen kreeg toen en in de eeuwen erna bekendheid als centrum van de (haring)visserij, handel en scheepvaart, kaapvaart en de slavenhandel.

In de 18e eeuw volgde een inzinking. Vooral de Napoleontische oorlogen hadden een rampzalige uitwerking. Na 1870 begon een periode van opleving, vooral als gevolg van de aanleg van nieuwe havens, het Kanaal door Walcheren en de spoorlijn en de vestiging van de scheepswerf De Schelde.

De tweede wereldoorlog onderbrak deze groei. Opnieuw ondervond Vlissingen de nadelen van haar strategische ligging. De stad werd zwaar beschadigd door bombardementen, beschietingen en inundatie (onder water zetten door bombarderen van de zeedijk).

In de jaren '60 werd het zeehaven- en industriegebied Vlissingen-Oost ontwikkeld. Dit gebied is ook de economische motor van midden-Zeeland met vele duizenden arbeidsplaatsen.

In de jaren '90 werden het centrum en de boulevards van Vlissingen geheel vernieuwd. Er kwamen toeristische attracties, vele nieuwe woningen, een overdekt winkelcentrum en overkapte winkelstraten. Vlissingen is nu een stad met 45.000 inwoners.

 Bezienswaardigheden:

·         Sint jacobskerk

·         Gevangenentoren

·         Zeemanserve

·         Karolingische Burg

·         Keizer bolwerk

·         Wooldhuis

·         Beursgebouw

·         Michiel de Ruyter standbeeld

·         Plein Vier Winden

·         Timmerfabriek (Scheepswerf De Schelde)

·         Maritiem Instituut De Ruyter

·         NS-Station Vlissingen

·         Lampsinshuis

·         Oranjemolen

·         Korenmolen De Pere

·         Beeldenhuis

·         Souburgse Draaibrug

·         Het Arsenaal

·         Reptielen Zoo Iguana

·         Zeeuws Maritiem muZEEum

·         Stedelijk Museum

·         Beeldenhuis Tou At


Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Vlissingen. Deze worden hieronder genoemd:

 

·         Open Havendagen, eind mei

·         De Ruyter Jaarmarkt, vrijdag na hemelvaart

·         Vlissingse kermis, laatste week van juli

·         Het straatfestival, in eerste twee weken van juli (vijfdaags)

·         Vlissingen Maritiem, laatste weekend van augustus

·         Strandcross, in derde week van september

·         Film by the Sea, in september (meerdaags)

·         Groot Kerstcircus Zeeland, eind december tot begin januari