Veel Uitstapjes

Steden Noord-Brabant

Op deze pagina staan de verschillende bezienswaardigheden en vooral lokale festivals van de steden in Noord-Brabant. De volgende steden worden op deze pagina beschreven:

  • Breda
  • 's-Hertogenbosch
  • Eindhoven
  • Tilburg

Breda

Nadat er in 1125 melding is gemaakt van een nederzetting wordt er in de 12e eeuw aan de rechteroever van de Mark bij deze nederzetting een burcht, het Kasteel van Breda, gebouwd. De nederzetting lag op een uitloper van uitgestrekte zandgronden. Op deze zandgronden waren reeds andere steden, zoals Bergen op Zoom, tot bloei gekomen.

Rond 1333 wordt Breda ommuurd. Men kan de stad in en uit via drie stadspoorten, de Eindpoort op de kruising Eindstraat-Karnemelkstraat, de Gasthuispoort op het kruispunt van de Veemarktstraat en de Vlasmarkt en de Tolbrugpoort vlakbij de haven op het einde van de Tolbrugstraat. Restanten van de funderingen van de stadsmuur zijn te zien in het Park Valkenberg.
Al snel breidt de stad zich uit buiten de poorten en worden de muren vervangen door vestingwerken. In de Middeleeuwen is Breda een kleine handelsstad van circa 30 hectare. In de 14e eeuw waren er circa 2700 inwoners.

Breda was een militaire stad. Er waren zes kazernes in Breda. De Koninklijke Militaire Academie is nog steeds in Breda gevestigd.

Kort na de Duitse inval - op de vroege ochtend van 10 mei 1940 - vond de massale evacuatie van Breda plaats. Breda dreigde namelijk tussen de frontlinies van de oprukkende Duitsers en Fransen terecht te komen. De omstreeks 50.000 inwoners kregen op deze Eerste Pinksterdag van 12 mei 1940 het bevel de stad te evacueren. De Bredanaars spreken zelf van ‘De Vlucht’.

Tegenwoordig verzorgt Breda een regio-functie voor de omliggende gemeenten. Breda is een bekende winkel- en uitgaansstad met diverse historische gebouwen. Er zijn diverse onderwijsinstellingen zoals NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Breda is een dienstverlenende stad met een gunstige ligging. Vooral als in 2012 de HSL-Zuid via Breda gaat rijden zal Breda op internationaal gebied steeds belangrijker worden.

 Bezienswaardigheden

·         Onze Lieve Vrouwekerk

·         Begijnhof

·         Waalse kerk

·         Sint-Joostkapel

·         Sint-Antoniuskathedraal

·         Nassau-Baroniemonument

·         Spanjaardsgat

·         Kasteel van Breda

·         Kasteel Bouvigne

·         Chassékazerne

·         Kloosterkazerne

·         Breda's Museum

·         Generaal Maczek Museum

·         Graphic Design Museum

·         Museum Oorlog en Vrede

·         NAC Museum

·         Bierreclame Museum

Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Breda. Deze worden hieronder genoemd:

·         Cultuurnacht Breda, eind januari

·         International Film Festival Breda, eind maart

·         Graphic Design Festival Breda, elke twee jaar in april/mei

·         Breda Jazz Festival, hemelvaartweekend

·         Dag van de Bedevaart, op 7 juni

·         Dancetour, in juni

·         Breda Ballon Fiësta, in augustus

·         Harley-dag Breda, in augustus

·         Breda Barst, in september

·         Roodharigendag, begin september

·         Breda Photo, in september & oktober

 
's-Hertogenbosch (Den Bosch)

Al in de Romeinse periode werd het gebied rond Den Bosch bewoond door onder meer de Bataven. In dienst van de Romeinen verdedigden zij de grenzen van het Romeinse wereldrijk tegen de opdringende barbaarse stammen. Kort voor 1200 vestigden zich op de plaats waar nu de Markt ligt kooplieden, op de voet gevolgd door ambachtslieden zoals smeden, bakkers en wevers. De stad groeide zo snel dat hij rond 1300 al zeker tienduizend inwoners telde. Bossche schippers voeren de Rijn op tot Keulen om daar wijn te halen, naar de Oostzee om er op haring te vissen en naar Luik om er kalk, natuursteen, wapens en geel koperen voorwerpen in te slaan. Het verzorgingsgebied van de stad strekte zich uit over vrijwel geheel oostelijk Noord-Brabant.

Tussen 1475 en 1525 kende Den Bosch het hoogtepunt van zijn bloei. In deze tijd kwam de Sint-Janskathedraal, uitgevoerd in Brabantse Gothiek, tot voltooiing. De stad was verdeeld in negen wijken met elk zijn eigen buurtkapel en zijn eigen wijkorganisatie.

Vanaf ca. 1525 wisselden perioden van economisch verval, stabiliteit en bloei elkaar af. De Nederlandse Opstand, die in 1566 uitbarstte met een gewelddadige Beeldenstorm, leidde tot een diepe crisis. In 1579 koos het stadsbestuur partij voor de koning van Spanje en daarmee voor het vernieuwde katholicisme. Om religieuze, politieke en economische redenen verlieten toen duizenden Bosschenaren hun vaderstad om er nooit meer terug te keren. Het platteland rond de stad, waar Bosschenaren veel boerderijen en land bezaten, werd totaal verwoest. De middeleeuwse stenen muren werden vervangen door aarden wallen en vooruitstekende bastions. Huursoldaten namen voor een groot deel de verdediging over van de stedelijke schuttersgilden. Omdat het niet moeilijk was de directe omgeving onder water te zetten, gold de vesting als onneembaar.

In 1796 werd Den Bosch de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. Nog meer dan voorheen werd Den Bosch een centrum van bestuur, rechtspraak, onderwijs en uitgeverijen. De jaarlijks terugkerende wateroverlast was echter een belangrijke oorzaak voor het achterblijven van de industriële ontwikkeling.

Na de Tweede Wereldoorlog werd de industrialisatie krachtig onder handen genomen. In 1960 waren de ambachtelijke bedrijven van het toneel verdwenen en was hiervoor grootschalige productie in de plaats gekomen. Voor het eerst sinds lange tijd kwam er een einde aan de grote structurele werkloosheid. Den Bosch toonde zich zelfbewust op het toneel van de Brabantse economie.

Bezienswaardigheden

·         Binnendieze

·         Bossche Broek

·         De Moriaan

·         De Put

·         Dieske

·         Drakenfontein

·         Sint-Janskathedraal

·         Stadhuis

·         Standbeeld Jeroen Bosch

·         Vestingwerken

·         Zoete Lieve Gerritje

·         Den Bosch – musea

·         Zwanenbroedershuis

·         Museum De Bouwloods

·         Museum Slager

·         Noordbrabants Museum

·         Het Oeteldonks Gemintemuzejum

·         Stedelijk Museum

·         Jheronimus Bosch Art Center

 Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in ‘s-Herogenbosch. Deze worden hieronder genoemd:

·         Gedichtenfestival Onbederf'lijk Vers, in april

·         Art & Antiques Fair ’s-Hertogenbosch, in april

·         Jazzfestival Jazz in Duketown, tijdens pinksteren

·         Hiphop in Duketown, eind juni

·         Levenslied 's-Hertogenbosch, in juli

·         Theaterfestival Boulevard, in augustus

·         Bourgondisch 's-Hertogenbosch, in september

·         Kunstnacht Den Bosch, in september

·         B-There, in september

·         Fietstocht Leontien's Ladies Ride, in september

·         November Music, in november

·         Maritiem 's-Hertogenbosch, in de oneven jaren

·         Erasmusfestival, in de even jaren

·         Internationaal Vocalisten Concours, in de even jaren


 
Eindhoven

Voor de naam Eindhoven bestaan verschillende verklaringen. Het woord 'Eind' zou komen van het riviertje de 'Ende' en het woord 'hova' zou een stuk grond van ongeveer 10 hectare zijn. Een andere verklaring luidt dat Eindhoven 'Laatste hoeve' zou betekenen.

In 1232 krijgt Eindhoven stadsrechten, maar door de talloze plunderingen en branden gedurende de Brabants-Gelderse oorlogen en de Tachtigjarige Oorlog was de stad tot een onbekend gehucht teruggezakt.

Pas in 1891 begon in Eindhoven de 'gouden eeuw'. In dat jaar leende Gerard Philips uit Zaltbommel van zijn vader 12.150 gulden en kocht daarmee aan de Eindhovense Emmasingel een noodlijdend textielfabriekje. Met tien arbeiders ging hij er gloeilampen maken. Het begin
van Nederlands grootste multinational en de geboorte van Eindhoven als moderne metropool.

Eindhoven heeft geen echt historisch centrum door een bombardement in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog - waarbij een groot deel van het toenmalige centrum is weggevaagd - en omdat Eindhoven een samenklontering is van zes kleine gemeenten.

Op 18 september 1944 werd Eindhoven bevrijd door de geallieerden. De bevrijding wordt nog elk jaar gevierd met de Lichtjesroute.

Na de Tweede Wereldoorlog heeft de autofabriek DAF, hoewel voor de oorlog opgericht, fors bijgedragen aan de uitbreiding van de stad. In 2003 gaven ruim 9.500 bedrijven in de regio werk aan bijna 130.000 mensen.

Het centrum van Eindhoven is vanaf de jaren negentig van de twintigste eeuw veranderd. De industrie is grotendeels uit de binnenstad verdwenen en heeft plaats gemaakt voor high tech. Winkelcentrum Heuvel Galerie en Piazza vormen mede het nieuwe centrum van de binnenstad.

Bezienswaardigheden

·         Beeld van Anton Philips

·         Beeld van Frits Philips

·         Centraal Station

·         De Flying Pins

·         Eerste Gloeilampenfabriek van Philips

·         Evoluon

·         Het Witte Dorp

·         Klokgebouw

·         Lichttoren

·         Paterskerk

·         Philips Stadion

·         St. Catharinakerk

·         Steentjeskerk

·         St. Petruskerk

·         Strijp-S

·         Witte Dame

·         Eindhoven – musea

·         Van Abbemuseum

·         Centrum Kunstlicht in de Kunst

·         Philips Gloeilampenfabriekje

·         Museum Kempenland

·         Historisch Openlucht Museum Eindhoven

·         DAF Museum

 Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Eindhoven. Deze worden hieronder genoemd:

·         IJssculpturenfestival, december & januari

·         Brabants Debat Toernooi, januari/februari

·         Carnaval van Lampegat (=Eindhoven), februari/maart

·         Concours Hippique, tijdens Hemelvaartsweekend

·         Fiesta del Sol, in juni

·         Eindhoven Culinair, met Pinksteren

·         Kamermuziek in het Groen, 3e zondag van juni

·         Eindhoven Ballooning, vier dagen in juli

·         Park Hilaria, in augustus

·         Folkwoods, in augustus

·         Loud From The South, eind augustus

·         Dynamo Outdoorfest, eind augustus

·         FreshGrooves Outdoor, augustus/september

·         Lichtjesroute, vanaf 18 september drie weken

·         Tunafestival Eindhoven, 25, 26 en 27 september

·         Marathon Eindhoven, in oktober

·         Dutch Design Week, in oktober

·         Tennis Classics, in oktober

·         STRP Festival, in november

·         GLOW Festival, in november & december

·         Speedfest, november/december


Tilburg

Prehistorische sporen van bewoning in het tegenwoordige Tilburg zijn gevonden bij industrieterrein Kraaiven en dateren van 9000 jaar voor Christus.

De naam Tilburg komt voor het eerst voor in het Liber Aureus uit 1191. Het huidige Tilburg stond toen bekend als West-Tilburg, terwijl Oost-Tilburg overeenkwam met het in 1212 gestichte Oisterwijk.

In de 15e eeuw liet Jan van Haestrecht, één van de heren van Tilburg, het Kasteel van Tilburg bouwen, dat in 1858 moest wijken voor een fabriek. Het is nog steeds terug te vinden in het wapen en het logo van de stad. De bestuurlijke eenheid van Tilburg is ontstaan uit een aantal buurtschappen, zogenaamde herdgangen, die met elkaar in verbinding stonden. De oude dorpskernen zijn nog steeds terug te vinden in de namen van verschillende oude wijken.

De stad is eind 19e eeuw groot geworden door de textielindustrie. In 1871 telde de stad maar liefst 125 wollenstoffenfabrieken. Tilburg werd dan ook de wolstad genoemd. Eind 19e eeuw werden er ook tal van herenhuizen gebouwd die ook tegenwoordig nog in de stad te vinden zijn. Zo ontstond er geleidelijk aan een stadsstructuur met winkels en arbeiderswoningen.

Gedurende de jaren '60 van de 20e eeuw verdween de textielindustrie. Dit verlies werd gecompenseerd door de vestiging van moderne nijverheid op bedrijventerreinen aan de rand van de stad. Vanaf 1975 werd de binnenstad aangepakt. Dit gebeurde vaak op rigoureuze wijze, waarbij de doorstroming van het verkeer de meeste aandacht kreeg. Veel historisch erfgoed werd gesloopt en de zogeheten Cityring om de binnenstad werd aangelegd. Ook het Koningsplein werd aangelegd, op de plaats van de vroegere wijk Koningswei.

Bezienswaardigheden

·         De Oude Markt met de Heikese kerk

·         Het Heuvelplein met de neogotische Heuvelse kerk

·         Het Paleis-Raadhuis

·         Lancierskazerne,

·         Begraafplaats Binnenstad

·         De Goirkestraat

·         Geboortehuis van Peerke Donders

·         Hasseltplein met de Hasseltse kapel

·         Het Indië-monument

·         Tilburg – musea

·         Museum De Pont

·         Natuurmuseum Brabant

·         Textielmuseum

·         Vincents Tekenlokaal, onderdeel van het Stadsmuseum Tilburg

·         Poppen- en Speelgoedmuseum Tilburg

 Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Tilburg. Deze worden hieronder genoemd:

·         Carnaval van Kruikestad (=Tilburg), februari/maart

·         Roadburn Festival, in april

·         Meimarkt, in mei

·         International Gipsy Festival, eind mei

·         Festival van het Levenslied, begin juni

·         Festival Mundial, in juni

·         Tilburgse Kermis, 10 dagen met laatste dag op laatste zondag van juli

·         Boekenmarkt Rond het Paleis, laatste zondag van augustus

·         City Sounds Festival, eind augustus/begin september

·         Tilburg Ten Miles, begin september

·         Hart van Brabantloop, in september

·         Incubate, tweede/derde week van september

·         Tilburg Wijnstad & Tilburg Culinair, eind september