Veel Uitstapjes

Steden Limburg

Op deze pagina staan de verschillende bezienswaardigheden en vooral lokale festivals van de steden in Limburg. De volgende steden worden op deze pagina beschreven:

Heerlen
Venlo
Maastricht


Heerlen

Hoewel er waarschijnlijk eerdere bewoning is geweest, begon de geschiedenis van Heerlen met de komst van de Romeinen. 2000 jaar geleden stichtten deze een militaire nederzetting, met de naam Coriovallum. Deze is ontstaan bij de kruising van twee belangrijke wegen: de Boulougne-Keulen weg en de Xanten-Aken-Trier. Recentelijk is ontdekt dat de gebruikte naam Coriovallum waarschijnlijk een spelfout bevat. Het had Cortovallum moeten zijn, wat zoiets betekent als 'versterkte hof'.

Rond de 10e eeuw kwam in heel Europa de landbouw tot ontwikkeling en kreeg Heerlen vorm door het ontstaan van boerenbedrijven en molens langs de dalen van de Caumer-, Schandeler- en Geleenbeek. De oudste schriftelijke vermelding van Heerlen, toen nog 'Herle', is in een document uit 1065 geschreven door bisschop Udo van Toul.

Theoderich van Are (een neef van Udo van Toul) maakte Heerlen kerkelijk los van Voerendaal en koos Sint Pancratius als kerkpatroon. De graven waren de bouwers van de Schelmentoren en de Pancratiuskerk en ze lieten een vesting met gracht bouwen (het Landsfort). Door deze versterking kreeg Heerlen enkele publiekrechtelijke vrijheden waardoor het een andere status had dan het omringende platteland. Voerendaal, Hoensbroek, Schaesberg en Nieuwenhagen behoorden tot het 'Land van Herle'. In 1244 kwam Heerlen onder gezag van de hertogen van Brabant. Hoensbroek werd in 1388 van Heerlen afgesplitst. In de 15e en 16e eeuw maakte het deel uit van een fortenlinie die door Brabant-Bourgondië was opgebouwd. Deze fortenlinie moest de expansiedrift van vorsten uit het Rijnland tegengaan. Voor de tweede keer in zijn geschiedenis had Heerlen een rol als militaire post.

Pas in 1661, dertien jaar na het beëindigen van de tachtigjarige oorlog, werden Heerlen, Nieuwenhagen en Voerendaal Staats gebied, terwijl Schaesberg en Hoensbroek Spaans gebied werden. Uit deze eeuw stammen gebouwen als de Weltermolen, Oliemolen, Schandelermolen, Eyckendermolen, Caumermolen, kasteel Terworm en Huis De Doom.

In 1793 maakten de Fransen een eind aan de versnippering van het land. Zij veroverden Heerlen en in 1795 stonden de Staten Generaal het gebied definitief aan Frankrijk af.

In 1814 werd Heerlen onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. Bij de Belgische opstand in 1830 sloot het zich echter bij het Koninkrijk België aan, om in 1839 toch weer onder Nederlands gezag te komen.

In de 19e eeuw was Heerlen een geïsoleerd dorp. Hoofdmiddel van bestaan was de landbouw, goede aan- en afvoerwegen ontbraken. Als mensen met de trein wilden reizen, moesten zij eerst lopen naar Simpelveld (de lijn Aken-Maastricht) of Sittard (de lijn Maastricht-Roermond) om daar de trein te kunnen nemen. Men kon ook met de postwagen gaan naar Valkenburg, Sittard of Aken. Pas in 1896 kwam de spoorlijn Sittard-Heerlen-Herzogenrath tot stand, welke werd aangelegd door de spoorwegbouwer Henri Sarolea, die later de directie zou voeren van de Oranje-Nassaumijnen.

De massale immigratie door deze mijnen heeft ertoe geleid dat de gemeenschap van Heerlen ingrijpend veranderd is. Andere Limburgers merken dit vooral aan de taalsituatie: nergens anders in Nederlands Limburg neemt het plaatselijk dialect zo'n marginale plaats in, al is het Heerlens nog niet verdwenen. Het Nederlands dat er gesproken wordt is echter zeer zwaar door het Limburgs beïnvloed.

 

Bezienswaardigheden

·         Glaspaleis

·         Kasteel Hoensbroek

·         Sint-Pancratiuskerk

·         Oliemolen

·         Weltermolen

·         Gebouwen van architect Frits Peutz

·         eXplorion

·         Kinderstad

·         Nederlands Mijnmuseum

·         Thermenmuseum

·         Stadsgalerij in het Glaspaleis

Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Heerlen. Deze worden hieronder genoemd: 

·         Jazz on the Roof, elke tweede dinsdag van de maand

·         Koffieconcerten, elke derde zondag van de maand

·         Lunchpauzeconcerten, elke eerste donderdag van de maand

·         Charles Hennen Concours, in april

·         Booch!, half augustus

·         Orlandofestival , half augustus

·         Cultura Nova, eind augustus/begin september (tiendaags)

·         International Breakdance Event, in september

Venlo

Al sinds de Romeinse tijd wonen er mensen in Venlo. Waarschijnlijk is er door de tijd heen altijd bewoning geweest door de gunstige ligging van de stad bij een belangrijke kruising van wegen en een oversteekplaats over de Maas. Door recente vondsten blijkt Venlo zelfs de oudste Romeinse nederzetting van Nederland te zijn!

Uit een recente opgraving van een joods ritueel bad (een mikwe) is gebleken dat Venlo al rond 1200 een stadscultuur kende en een handelsstad was, hoewel het pas in 1343 stadsrechten kreeg. In de middeleeuwen was de stad Venlo een belangrijke handelsplaats aan de Maas, zelfs te vergelijken met Duitse plaatsen als Keulen, Spiers en Worms. Venlo behoorde tot het Gelderse Overkwartier en was dus lid van de Hanze. In 1481 trad Venlo tot het Hanzeverbond toe. Hoewel het Hanzeverbond toen al over zijn hoogtepunt heen was, betekende Venlo's lidmaatschap toch een erkenning als belangrijke handelsstad.

Het hertogdom Gelre kwam als laatste gewest bij de val van Venlo in 1543 in handen van keizer Karel V, die het met de rest van zijn Nederlandse bezittingen verenigde. Vanaf 1590 was Gelre gesplitst in een noordelijk en een zuidelijk deel en behoorde het zuidelijke, het Overkwartier, tot de Zuidelijke Nederlanden. In de 17e eeuw was Venlo afwisselend in Spaanse en Staatse handen. De Spaanse Successieoorlog leidde vervolgens tot het Barrièretractaat, waarbij het Overkwartier tijdens de Vrede van Utrecht in 1713 werd opgedeeld tussen Pruisen, Oostenrijk en de Nederlandse Republiek. De stad werd onderdeel van de Republiek en kwam te liggen in het Generaliteitsland Staats-Opper-Gelre.

Heel Staats-Opper-Gelre werd in 1795 door de Fransen veroverd. Na hun vertrek behoorde Venlo tot de nieuwe provincie Limburg, binnen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden. Anders dan de rest van Limburg werd Venlo geen lid van de Duitse Bond. Bij de Belgische Opstand koos bijna geheel Limburg, en ook Venlo, de kant van de Belgen, maar bij de vredesregeling werd Limburg gesplitst en kwam Venlo bij Nederland. Halverwege de 19e eeuw werden de stadsmuren gesloopt en breidde de stad zich flink uit over de buitengebieden en langs de toegangswegen.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog leed Venlo veel schade, mede doordat de frontlinie drie maanden lang door het centrum liep. Tot oktober 1944 was Venlo nauwelijks getroffen door de oorlog maar dat veranderde toen de gevechtsfronten Limburg naderden. Bij hevige geallieerde bombardementen op de strategische Maasbrug en het nabije Duitse vliegveld werd ook het stadscentrum deels verwoest en kwamen veel burgers om. De stad werd op 1 maart 1945 bevrijd door de Amerikanen.
 
Bezienswaardigheden

·         Huize Schreurs

·         Romerhuis

·         Voormalige Stadsschool

·         Huis Ottenheym

·         Parade 62-64

·         Ald Weishoès

·         Huis Stalberg

·         Sint-Martinuskerk

·         Joriskerk

·         Vliegbasis Venlo-Herongen

·         Forellenvijvers Maashof

·         Museum van Bommel van Dam

·         Limburgs Museum

Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Venlo. Deze worden hieronder genoemd: 

·         Astebleefconcerten, hele jaar door

·         Nationale Boomfeestdag, in maart

·         Beach-Break, in juli

·         Stereo Sunday, in juli

·         Niedereinische radwandertag, in juli

·         Nach van 't Limburgse Leed, in september

·         Ouverture, in september

·         Ven Blues, eind september

·         Circus Renz, begin november

·         Stoffenmarkt, begin oktober

·         Bridge 2 Bridge Run, eind oktober

·         Venlo On Ice, in december/januari

 

Maastricht


Maastricht behoort tot één van de steden die zich de oudste steden van Nederland noemen. Al meer dan 500 jaar voor het begin van de huidige jaartelling was er een Keltische nederzetting bij een doorwaadbare plaats in de Maas. Een feit dat onder meer bevestigd werd door de voor Nederland unieke vondst in 2008 van een Keltische muntschat. De schat is afkomstig uit de eerste eeuw voor Christus.

In eerste instantie bestond deze nederzetting uit twee delen, aan elke kant van de Maas een; (het huidige centrum op de westoever en het huidige Wyck op de oostoever). Nadat de Romeinen een brug tussen deze delen hadden gebouwd, kon de rivier ongeacht de waterstand overgestoken worden. Deze eerste brug bevond zich tegenover de huidige Eksterstraat en heeft meer dan duizend jaren dienst gedaan. Nadat zij was ingestort (in 1275), is ze iets later in de dertiende eeuw vervangen door de huidige Sint Servaasbrug die ongeveer 200 meter ten noorden van de oude brug is gebouwd.

Begin 19e eeuw ontwikkelde Maastricht zich tot een van Nederlands vooraanstaande industriesteden, vooral als keramiekstad. Een rol die Maastricht tegenwoordig nog steeds heeft. Aan het eind van de jaren zeventig van de twintigste eeuw daalde de werkgelegenheid sterk. Mede onder invloed van deze ontwikkeling werd de Universiteit Maastricht opgericht.

Op 7 februari 1992 vond er een Eurotop plaats in Maastricht. Tijdens deze conferentie werd door de vertegenwoordigers van twaalf Europese landen het Verdrag van Maastricht gesloten. Daarmee werd een begin gemaakt met de Europese Unie, en werd de basis gelegd voor de euro.

 
Bezienswaardigheden

·         Vrijthof met de Romaanse Sint-Servaasbasiliek, de Sint-Janskerk, het Spaans Gouvernement en het Generaalshuis

·         Onze-Lieve-Vrouweplein met de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek en het Genadebeeld van Onze Lieve Vrouw Sterre der Zee

·         Markt met stadhuis van Pieter Post en het standbeeld van Jan Pieter Minckeleers

·         De Grote Staat en Kleine Staat met Dinghuis

·         Sint Servaasbrug

·         Bassin

·         Jekerkwartier

·         Château Neercanne

·         Kasteelruïne Lichtenberg

·         Bonbonnière

·         De Ravelijn

·         Helpoort en stadsmuur met enkele muurtorens

·         De Hoge Fronten

·         Het Oud Gouvernement

·         Het Gouvernement

·         De voormalige Berenkuil met kunstwerk de Halfautomatische Troostmachine

·         Koepelkerk

·         Céramique

·         Slavante

·         Sint Pietersberg met de uitgestrekte onderaardse kalksteengroeves. Hier ligt ook het Fort Sint Pieter

·         Het standbeeld van d'Artagnan in het Aldenhofpark

·         Maastrichtse gevelstenen

·         De Waalse Kerk

·         De Bisschopsmolen

·         De Sint Lambertuskerk

·         Bonnefantenmuseum

·         Nederlands Architectuurinstituut Maastricht

·         Museum aan het Vrijthof

·         Schatkamer Sint-Servaasbasiliek

·         Schatkamer Onze-Lieve-Vrouwebasiliek

·         Natuurhistorisch Museum Maastricht

·         Sint Pieters Museum

·         Museum Schuilen in Maastricht

·         Museum De Historische Drukkerij

Naast verschillende landelijke evenementen zijn er ook lokale evenementen in Maastricht. Deze worden hieronder genoemd:

·         The European Fine Art Fair (TEFAF), in maart

·         Amstel Gold Race, in april

·         KunstTour, in mei

·         Internationaal Reuzenfeest, één keer in de vijf jaar rond eind mei

·         Dancetour, eind mei

·         Driehoek (Techno feest), in mei/juni

·         Maastrichts Mooiste, in juni

·         Jazz Maastricht, begin juni

·         Jekerjazz, begin juni

·         Vrijthofconcerten André Rieu, in juli

·         Heiligdomsvaart, één keer in de zeven jaar rond begin juli

·         Preuvenemint, in laatste week van augustus

·         INKOM, eind augustus

·         Flikken dag Maastricht, in september

·         Musica Sacra, in september

·         Het Parcours, in september

·         Nederlandse Dansdagen, in oktober

·         Jumping Indoor Maastricht, in november

·         Carnaval & 11 november (start Carnavalsseizoen)

·         Magisch Maastricht, gehele maand december en nieuwjaar